Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


PSONI od kwietnia realizuje nowy projekt

gotowi_do_pracyProjekt pn. „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI II” jest realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (konkurs nr 1/2016 – Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy).

logo_pfron_smallProjekt jest w współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Celem projektu jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy oraz wsparcie w utrzymaniu wysokiej motywacji i jakości wykonywanej pracy
u osób już zatrudnionych poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego, a także podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych u wszystkich beneficjentów projektu.

Projekt ma charakter ogólnopolski, realizowany jest na terenie 7 województw (mazowieckie, łódzkie, śląskie, pomorskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, podlaskie).

Projekt jest realizowany w terminie od 01.04.2017 r. do 31.03.2019 r., w dwóch okresach:

 • I okres finansowania projektu – 01.04.2017 – 31.03.2018
 • II okres finansowania – 01.04.2018 – 31.03.2019

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby z niepełnosprawnościami o szczególnych trudnościach w znalezieniu i utrzymaniu pracy, które bez kompleksowego wsparcia
w ramach zatrudnienia wspomaganego nie miałaby szans na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia, a jednocześnie są w wieku produkcyjnym (18-64 lata), w tym szczególnie:

 • osoby z niepełnosprawnością intelektualną;
 • osoby z długotrwałą, chroniczną niepełnosprawnością o charakterze psychicznym;
 • osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju;
 • osoby ze sprzężeniami (w tym osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym, osoby głuchoniewidome itd.),

które charakteryzują się niskim poziomem wykształcenia lub jego brakiem oraz brakiem doświadczenia zawodowego, co dodatkowo wpływa na ich niską konkurencyjność na rynku pracy.

Beneficjentami ostatecznymi projektu będą osoby z niepełnosprawnościami
w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, które są:

 • nieaktywne zawodowo, bezrobotne, poszukujące pracy niezatrudnione lub
 • zatrudnione z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego, jeśli proces wspomagania tej osoby w miejscu pracy nie został zakończony.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Rekrutacji, biurze projektu lub
w biurach Centrów DZWONI:

 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Biuro Projektu
  Głogowa 2 b, 02 – 639 Warszawa
  tel. /22/ 848 03 14; e-mail: zg@psouu.org.pl
 • Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI II w Warszawie
  Kacza 21, 01-064 Warszawa
  tel. /22/ 620 30 31, e-mail: warszawa@centrumdzwoni.pl
 • Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI II w Bytomiu
  Pl. Kościuszki 9/33
  tel.726 136 335, e-mail: bytom@centrumdzwoni.pl
 • Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI II w Zgierzu
  Al. Struga 13-21 lok. 208
  tel. 726 136 348, e-mail: zgierz@centrumdzwoni.pl
 • Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI II w Gdańsku
  Jagiellońska 11
  tel. 726 136 347, e-mail: gdansk@centrumdzwoni.pl
 • Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI II w Jarosławiu
  Wilsona 6a
  tel. 726 136 364, e-mail: jaroslaw@centrumdzwoni.pl
 • Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI II w Ostródzie
  Grunwaldzka 19 A
  tel. 692 819 525 e-mail: ostroda@centrumdzwoni.pl
 • Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI II w Białymstoku
  Zamenhofa 8/1
  tel. 535 681 218, e-mail: bialystok@centrumdzwoni.pl

Pliki do pobrania:

Regulamin_rekrutacji_do projektu

Formularz zgłoszeniowy

Comments are closed.