Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


władze stowarzyszenia


PREZES HONOROWA STOWARZYSZENIA
Krystyna Mrugalska

ZARZĄD GŁÓWNY:

 • Prezeska: dr Monika Zima-Parjaszewska
 • Wiceprezesi:
  Joanna Cwojdzińska,
  Mariusz Mituś,
  dr Radosław Piotrowicz
 • Sekretarz: Mariusz Bojarowski
 • Skarbnik: Przemysław Momot
 • Członkowie:
  Anna Dziąsko
  Jolanta Janik
  Zbysław Owczarski
  Iwona Peda-Zioła
  Elżbieta Piejko
  Małgorzata Sitarz
  Barbara Szczeglik
  Krzysztof Śliwiński
  Ewa Zięba

CENTRALNA KOMISJA REWIZYJNA:

 • Przewodnicząca: Małgorzata Kudrel
 • Sekretarz: Mieczysław Kowalczyk
 • Członkowie:
  Magdalena Borowska
  Lucyna Cichoń
  Ewa Kowalska