Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Archive: listopad 2016


Nowy termin składania wniosków na innowacje: 10 grudnia 2016

W związku z dużym zainteresowaniem aplikowaniem do projektu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” (POWER 4.1) oraz zgłaszaną przez wnioskodawców potrzebą wydłużenia czasu opracowania wniosków o testowanie innowacji społecznej

Więcej...

XL Sympozjum – zapis spotkania na YouTube

Udostępniamy zapis przebiegu XL Sympozjum Naukowego “Zatrudnienie szansą na lepszą jakość życia”. Zapraszamy do komentowania na facebooku. Sympozjum “Zatrudnienie wspomagane szansą na lepszą jakość życia”

Więcej...

Warszawski oddział Radia SoVo nadaje

Radio SoVo wciąż działa. Mimo braku środków, braku finansowań z funduszy europejskich i innych redaktorzy Radia SoVo w Warszawie nie zawiesili działalności. A nawet zrobili krok do przodu. Teraz Radio …

Więcej...

Granty na innowacje społeczne – WKRÓTCE ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW

Przypominamy, że wnioski o testowanie innowacji społecznej w zakresie usług opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnością przyjmujemy tylko do dnia 30 listopada 2016 r. Złożenie wniosku odbywa się poprzez generator dostępny …

Więcej...

Program rządowy „Za życiem”

Informujemy, że w dniu 18 listopada 2016 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną wysłało swoje stanowisko w sprawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r.

Więcej...

Zaproszenie na Forum Edukacji Dorosłych organizowany przez EPALE

Wyniki badania PIAAC wskazują, że 20% dorosłych Europejczyków w wieku produkcyjnym ma niskie umiejętności w zakresie pisania, czytania i liczenia, a 25% dorosłych nie jest w stanie efektywnie wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK). Jednocześnie za mało …

Więcej...

Finansowanie ŚDS – interpelacje poselskie

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną we wrześniu wyraziło sprzeciw wobec proponowanych rozwiązań służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017, skutkujących utrzymaniem dotychczasowego sposobu określania wysokości dotacji na …

Więcej...

Teatr “Przebudzeni” z Ostródy

Teatr powinien mówić własnym głosem, o własnych sprawach i na własną odpowiedzialność – ta dewiza przyświeca Teatrowi Przebudzeni w pracy artystycznej. Okazuje się, że naszym ostródzkim artystom udaje się podążać tą myślą, …

Więcej...