Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Archive: luty 2021


Seminaria w projekcie “Aktywni niepełnosprawni”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja …

Więcej...

DECIDER – nowy projekt w Zarządzie Głównym PSONI

Nie zważając na trudności, jakie piętrzy przed wszystkimi COVID-19 partnerzy projektu DECIDER z Polski, Hiszpanii Grecji, Macedonii Północnej i Litwy zorganizowali spotkanie inauguracyjne online. Co to jest DECIDER? DEDICER to …

Więcej...

„Używam mojego urządzenia” – publikacja w tekście łatwym do czytania i zrozumienia w projekcie BYOD

Już od ponad roku w ZG PSONI jest realizowany projekt „BYOD (Bring Your Own Device) jako metoda edukacyjna prowadząca do zwiększenia szans na zatrudnienie dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną” realizowany w …

Więcej...