Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Archive: sierpień 2022


„Dostępna administracja publiczna” – zgłoś się na szkolenia

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych szkoleniach dla przedstawicieli/ek kadry administracji publicznej na szczeblu centralnym pt. “Dostępna administracja publiczna”. Szkolenia są bezpłatne i dotyczą tematyki dostępności oraz równości szans dla …

Więcej...

PSONI Koło w Wolbromiu – OREW Wolbrom jako wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy w Powiecie Olkuskim

Zarząd Powiatu Olkuskiego na posiedzeniu w dniu 3 sierpnia 2022 r. Uchwałą Nr 376/38/2022 z dnia 3.08 2022 r. dokonał rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora zadania publicznego pn. Pełnienie …

Więcej...

Zmarła Śp. Maria Lisek-Zięba

    Zarząd Główny i Centralna Komisja Rewizyjna PSONI z ogromnym żalem informują, że 05 sierpnia 2022 roku zmarła Maria Lisek-Zięba Przewodnicząca Centralnej Komisji Rewizyjnej, Założycielka i Przewodnicząca Zarządu Koła …

Więcej...

Nabór do Rady ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej oraz tekstu łatwego do czytania i zrozumienia

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór do Rady ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej oraz tekstu łatwego do czytania i zrozumienia (dalej: Rada ds. AAC i ETR; Rada) Działanie realizowane …

Więcej...