Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Archive: lipiec 2020


NEWSLETTER PSONI –rozbudowujemy komunikację wewnętrzną!

Z przyjemnością informujemy, że w ramach wzmocnienia organizacyjnego, instytucjonalnego i merytorycznego PSONI rozwija komunikację wewnętrzną, która służyć będzie wymianie informacji pomiędzy Zarządem Głównym a poszczególnymi Kołami i innymi placówkami Stowarzyszenia.

Więcej...

Standaryzacja usług i placówek prowadzonych przez PSONI

W czerwcu b.r. rozpoczął się długo wyczekiwany w Stowarzyszeniu proces standaryzacji usług
i placówek. Działanie to realizowane jest w ramach projektu „Kompleksowy i wielowymiarowy rozwój PSONI”, finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwój Organizacji Obywatelskich (PROO).

Więcej...

Parlament Europejski w obronie praw osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin w czasach zagrożenia COVID-19

 8 lipca 2020 roku Parlament Europejski przyjął projekt rezolucji w sprawie praw osób z niepełnosprawnością intelektualną w kryzysie COVID-19.

Więcej...

PSONI Koło w Biskupcu podpisało umowę na dofinansowanie rozbudowy Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Zawodowego

7 lipca Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pan Gustaw Marek Brzezin podpisał umowę przekazania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rozbudowę Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Zawodowego. Łącznie ze środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia …

Więcej...

Apel PSONI do Premiera Mateusza Marowieckego w sprawie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

W dniu 26/06/2020 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w imieniu swoim i innych świadczeniodawców prowadzących rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym, …

Więcej...