Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Archive: kwiecień 2018


List otwarty Prezeski Moniki Zimy-Parjaszewskiej i innych osób do min. Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Szanowna Pani Minister! Od wielu lat jesteśmy zaangażowani w działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Uczestniczymy w …

Więcej...

Protest pod Sejmem 25 kwietnia 2018 r.

W nawiązaniu do Stanowiska PSONI z dnia 22 kwietnia 2018 w sprawie protestu rodziców dorosłych osób z niepełnosprawnościami, podkreślając konieczność kompleksowych działań dla osób z niepełnosprawnościami informujemy, że 25 kwietnia …

Więcej...

Stanowisko w sprawie protestu rodziców dorosłych osób z niepełnosprawnościami z dnia 22 kwietnia 2018 roku

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, wspierające od 55. lat osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziny, solidaryzując się z Osobami z Niepełnosprawnościami i ich Rodzinami protestującymi w …

Więcej...

Projekt szkoleniowy dla trenerów pracy

“Stowarzyszenie “MY DLA INNYCH” i Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego zapraszają do udziału w szkoleniu “Zatrudnienie wspomagane w praktyce – szkolenia dla kandydatów na trenerów pracy”. Szczegóły rekrutacji i organizacji szkolenia …

Więcej...

Projekt “Ku samodzielności” zakończony!

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną informuje,  że w dniu 31 marca 2018 w Ośrodku Wczesnej Interwencji Zarządu Głównego PSONI zakończono realizację projektu pod nazwą „Ku samodzielności” współfinansowanego …

Więcej...