Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Archive: maj 2020


Miasto Stołeczne Warszawa wspiera działalność Centrum DZWONI i Ośrodka Wczesnej Interwencji

Z ogromną radością przyjęliśmy informację, że oferta złożona przez Stowarzyszenie w odpowiedzi na konkurs  pn. „Doposażenie warszawskich organizacji pozarządowych” uzyskała pozytywną ocenę merytoryczną i otrzymała dofinansowanie. Zadanie pn. “Podniesienie standardu …

Więcej...

Cyfrowa publikacja w projekcie BYOD

Od października 2019 roku w Zarządzie Głównym PSONI toczy się projekt pod nazwą „BYOD as educational method leading to improve employability of adults with intellectual disability” („BYOD jako metoda edukacyjna …

Więcej...

„Ku samodzielności i niezależności” – projekt realizowany przez PSONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną od 1 kwietnia 2020 r. kontynuuje realizację projektu „Ku samodzielności i niezależności”. Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr ZZB/000477/BFD z dnia …

Więcej...

PFRON – nowe rozwiązania dotyczące realizacji i rozliczenia projektów

Z nowych rozwiązań skorzystać mogą organizacje pozarządowe realizujące zadania ze środków PFRON w ramach konkursów: “Samodzielni i skuteczni” (konkurs nr 4/2017), „Szansa-Rozwój-Niezależność” (konkurs nr 1/2018), „Kierunek AKTYWNOŚĆ” (konkurs nr 1/2019)

Więcej...

5 maja – Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

ZG PSONI życzy każdej osobie z niepełnosprawnością intelektualną siły i determinacji w codziennych potyczkach i walkach o swoją GODNOŚĆ.,Jesteście niesamowici, przypominacie nam o Waszej Godności nawet wtedy, gdy nic nie mówicie. Dziękujemy Tym Wszystkim, którzy każdego dnia w całej Polsce przybliżają osoby z niepełnosprawnością intelektualną do niezależnego życia.

Więcej...