Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Archive: styczeń 2017


Projekt ERASMUS+ „Kierunek: edukacja włączająca w Europie”

Zarząd Główny PSONI we wrześniu 2016 roku rozpoczął udział w projekcie dotyczącym edukacji włączającej w Europie. Projekt „Kierunek: edukacja włączająca w Europie” (z franc. „Cap sur l’Ecole Inclusive en Europe”), …

Więcej...

Szkolenie dla self-adwokatów organizowane przez self-adwokatów

W dniach 16-18 września 2016 roku dwie grupy self-adwokatów z Wyszkowa i Warszawy uczestniczyły w zjeździe self-adwokatów z krajów grupy wyszehradzkiej. W imieniu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Koła PSONI w …

Więcej...