Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


10 lat bliżej niezależnego życia

25 października 2012 roku weszły w Polsce w życie postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnościami.

Co Konwencja zmieniła w codziennym życiu osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin?

  • Coraz szerzej są realizowane programy asystencji osobistej i usługi wytchnieniowe.
  • Weszła w życie ustawa o zapewnianianiu dostępności osobom ze  szczególnymi potrzebami. W jej efekcie działają w instytucjach koordynatorzy dostępności,
    którzy robią dobrą robotę w zakresie informacyjno-komunikacyjnym.
  •  Coraz częściej słychać o podmiotowości osoby z niepełnosprawnością.

 

Jednak często te zmiany są wdrażane zbyt wolno lub nierównomiernie dla wszystkich.

  • Nadal Polska nie podpisała Protokołu Fakultatywnego do Konwencji, który pozwala osobom z niepełnosprawnościami zgłosić do ONZ naruszenie wobec nich postanowień Konwencji.
  • Nie został zmieniony system orzekania o niepełnosprawności (stopniu niepełnosprawności), ciągle nastawiony na diagnozę problemów, a nie na wsparcie w zaspokajaniu potrzeb indywidualnych osób.
  • Ze stałą siecią domów pomocy społecznej, daleko Polsce do deinstytucjonalizacji
    i organizowania niezależnego życia w lokalnej społeczności.

W związku z Jubileuszem Konwencji, życzmy Polsce i sobie po prostu jej pełnej realizacji! Różnorodność wzbogaca społeczeństwa! A prawa człowieka są takie same dla wszystkich!

Comments are closed.