Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


„Dostępna administracja publiczna” – zgłoś się na szkolenia

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych szkoleniach dla przedstawicieli/ek kadry administracji publicznej na szczeblu centralnym pt. “Dostępna administracja publiczna”.

Szkolenia są bezpłatne i dotyczą tematyki dostępności oraz równości szans dla osób
z niepełnosprawnościami
.

Uczestnicy/czki Projektu zdobędą wiedzę, umiejętności, a także bardzo ważną świadomość na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami. Poznają także zasady, jakimi powinni się kierować
w codziennej pracy by tworzyć środowisko równych szans oraz przestrzegać zasad Konwencji ONZ
o prawach osób z niepełnosprawnościami i przepisów krajowych (m.in. Ustawa o zapewnianiu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami).

Szkolenie obejmuje również warsztaty symulacyjne w zakresie różnych rodzajów niepełnosprawności.

Harmonogram aktualnych szkoleń jest dostępny pod linkiem:

Harmonogram wsparcia – link

Zapraszamy do zgłoszenia za pośrednictwem formularza:

Formularz zgłoszeniowy – link 

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona i obowiązuje kolejność zgłoszeń.

W przypadku braku możliwości wypełnienia formularza on-line lub dodatkowych pytań prosimy
o kontakt: adam.zawisny@psoni.org.pl ub +48 511 111 747

Po wypełnieniu internetowego formularza zgłoszeniowego uczestnicy będą proszeni o wypełnienie i dostarczenie na szkolenie oryginałów poniższych dokumentów:
a) formularza uczestnictwa w projekcie (zał. nr 1 do Regulaminu)
b) potwierdzenia zgłoszenia przez pracodawcę. (zał. nr 3 do Regulaminu)

Dokumenty te, wraz z Regulaminem oraz oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych, zostały załączone do niniejszej wiadomości.

 

Więcej informacji o projekcie oraz kryteria naboru na szkolenia można znaleźć na stronie projektowej:

https://psoni.org.pl/portfolio/dostepna-administracja-publiczna-szkolenia-dla-kadry/

Uczestnikom szkolenia zapewniamy pełne wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. Pokrywamy koszty związane ze szczególnymi potrzebami uczestników (tłumacz języka migowego, materiały
w druku powiększonym, inne). Koszt przejazdu na szkolenie pozostaje po stronie uczestnika lub jednostki delegującej pracowników na szkolenia.

W późniejszym czasie będzie ogłaszana również rekrutacja na kolejne terminy szkoleń.

Szkolenie organizowane w ramach projektu “DOSTĘPNA ADMINISTRACJA PUBLICZNA – SZKOLENIA DLA KADRY”, realizowanego w partnerstwie przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Polski Związek Głuchych

Projekt dofinansowany z środków UE, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Nazwa Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Comments are closed.