Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


DZIEŃ GODNOŚCI OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Fragment wystąpienia Prof. Ireny Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich w latach 2010-2015, wygłoszonego w Sejmie RP, 11 maja 2013 roku:

„Obchodzimy dziś Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Mogę powiedzieć z satysfakcją, że długa, 50-letnia droga Polskiego Stowarzyszenia […] doprowadziła nas tutaj, do ośrodka władzy Rzeczypospolitej. Obywatele, których praw strzeże Trybunał Konstytucyjny, obywatele z niepełnosprawnością intelektualną mają prawo być tutaj. Nikt nie robi żadnej łaski, mają prawo być obecni w ośrodku naszego ustawodawstwa, ośrodku troski i działań administracji rządowej, pod szczególną pieczą Pana Prezydenta, pod opieką samorządu terytorialnego – mają prawo uwidoczniać swoją podmiotowość.

To jest największy przełom, w którym uczestniczymy: my dzisiaj nie zajmujemy się sprawami osób z niepełnosprawnością intelektualną – my RAZEM Z NIMI rozmawiamy o przyszłości. Są one tak samo podmiotami, przy różnej możliwości swojego rozeznania, są gospodarzami swojego życia i dążymy do tego, aby mogły w takiej mierze jak to tylko możliwe – ze wsparciem i z opieką – decydować o sobie. Ale w tym celu potrzebują bezpiecznego otoczenia prawnego i bezpiecznego otoczenia społecznego.”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w 1999 roku – Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, 5 maja – ustanowiło Dniem Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Składamy z tej okazji wszystkim Osobom z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzinom, profesjonalistom pracującym z Nimi oraz wszystkim walczącym o pełne prawa obywatelskie osób z niepełnosprawnością, gratulacje z okazji tego Święta, a także życzenia sukcesów i satysfakcji z działalności,

Zarząd Główny PSONI

Comments are closed.