Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Zbiórki funduszy niezbędnych do wsparcia uchodźców z niepełnosprawnością (English below)

PSONI włącza się z zbieranie funduszy, które będę niezbędne do wsparcia uchodźców z niepełnosprawnością intelektualną z Ukrainy.
Koła PSONI m. in. w Hrubieszowie, Jarosławiu, działające przy granicy polsko-ukraińskiej już od 24 lutego podejmują konkretne działania pomocowe, w tym przyjęły już wiele rodzin z Ukrainy i zapewniły im bezpieczeństwo.
Przybywają jednak kolejni uchodźcy z niepełnosprawnościami i ich rodziny, a Ci już na miejscu będą potrzebować kompleksowego wsparcia, w tym również długoterminowego.
Dane do przelewów:
Przelewy z Polski
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
ul. Głogowa 2 B
02-639 Warszawa
Bank Pekao
Nr 04 1240 5992 1111 0000 4774 4970
Przelewy z zagranicy
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
ul. Głogowa 2 B
02-639 Warszawa
Bank Pekao
IBAN PL04 1240 5992 1111 0000 4774 4970
SWIFT PKOPPLPW
W tytule proszę wpisać “Pomoc dla Ukrainy”.
Dziękujemy!

ENGLISH:

PSONI is involved in raising funds that will be necessary to support refugees with intellectual disabilities from Ukraine. PSONI local branches, among others in Hrubieszów and Jarosław, operating at the Polish-Ukrainian border, have been taking specific aid activities since February 24, including hosting many families from Ukraine and ensuring their safety.

However, more refugees with disabilities and their families are coming, and those who are already there will need comprehensive support, including long-term support.

Data for transfers:

Poland Polish Association for People with Intellectual Disability

ul. Glogowa 2 B

02-639 Warsaw

Bank Pekao
IBAN PL04 1240 5992 1111 0000 4774 4970
SWIFT PKOPPLPW

In title field please write “Aid for Ukraine”.

Comments are closed.